Trắc nghiệm nghề nghiệp

Bạn có hợp với các ngành nghề sau đây không? Hãy bỏ ra 10 phút để biết bạn có hợp với ngành mình chọn không nhé!.

  1. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần trả lời tất cả các câu hỏi bằng cách chọn 1 trong 5 trong lựa chọn có giá trị từ 1 (Ít thích nhất) → 5 (Thích nhiều nhất).
    Lưu ý: Chỉ cần là bạn có THÍCH hay KHÔNG THÍCH thôi nhé.
  2. Bạn được đánh giá là phù hợp với ngành nghề lựa chọn khi và chỉ khi bạn vượt qua hết 3 bảng câu hỏi.
Nào bắt đầu nhé!

Trước tiên cho mình xin thông tin của bạn.

Chọn ngành nghề

Bạn hãy chọn một trong những ngành nghề dưới đây:

Bảng 1

Câu :

Thông báo